Machine Learning – technieken

Machine learning is een snel groeiend en veelzijdig veld binnen de informatica.

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste machine learning technieken die worden gebruikt, zoals classificatie, regressie en enkele andere geavanceerde methoden.

Voor elk type techniek worden de basisprincipes uitgelegd en voorbeeldtoepassingen gegeven, zodat lezers een goed begrip krijgen van hoe deze technieken in de praktijk worden toegepast.

Of je nu geïnteresseerd bent in data-analyse, patroonherkenning of voorspellende modellen – deze pagina is een uitstekende bron om je kennis over machine learning te verdiepen.

Types van Machine Learning

 1. Supervised Learning:
  • Regressie: Voorspelt continue waarden (bijv. huizenprijzen)
  • Classificatie: Sorteert gegevens in discrete categorieën (bijv. spamdetectie).
  • Regressie: Voorspelt continue waarden (bijv. huizenprijzen).
  • Classificatie: Sorteert gegevens in discrete categorieën (bijv. spamdetectie).
 2. Unsupervised Learning:
  • Clustering: Groepeert gegevens op basis van hun eigenschappen (bijv. klantsegmentatie).
  • Dimensionality Reduction: Vermindert het aantal kenmerken in de dataset (bijv. PCA – Principal Component Analysis).
 3. Semi-Supervised Learning: Combinatie van een kleine hoeveelheid gelabelde data en een grote hoeveelheid ongelabelde data.
 4. Reinforcement Learning: Leert een model door beloningen en straffen te ontvangen voor acties binnen een omgeving (bijv. spelstrategieën).
 5. Neural Networks en Deep Learning:
  • Convolutional Neural Networks (CNNs): Vooral gebruikt voor beeldherkenning.
  • Recurrent Neural Networks (RNNs): Vooral gebruikt voor tijdreeksgegevens en natuurlijke taalverwerking.
 6. Ensemble Methods:
  • Random Forest: Combinatie van meerdere beslissingsbomen.
  • Boosting (bijv. AdaBoost, Gradient Boosting): Verbetert de prestaties door zwakke modellen te combineren.

Technieken gebruikt bij supervised learning

Binnen supervised learning zijn er verschillende technieken die vaak worden gebruikt, afhankelijk van de aard van het probleem (classificatie of regressie) en de kenmerken van de data. Hier zijn de meest gebruikte technieken:

Classificatie Technieken

 1. Logistic Regression: Gebruikt voor binaire classificatieproblemen; het model voorspelt de waarschijnlijkheid van een bepaalde klasse.
 2. k-Nearest Neighbors (k-NN): Classificeert een datapunt op basis van de meerderheid van de k dichtstbijzijnde punten.
 3. Support Vector Machines (SVM): Vindt de hypervlak die de verschillende klassen in de data scheidt met de grootste marge.
 4. Decision Trees: Gebruikt een boomstructuur om beslissingen te nemen op basis van de kenmerken van de data.
 5. Random Forest: Een ensemble methode die meerdere decision trees combineert om de nauwkeurigheid en robuustheid te verbeteren.
 6. Naive Bayes: Gebaseerd op de Bayesiaanse waarschijnlijkheidstheorie, vooral effectief voor tekstclassificatie en spamdetectie.
 7. Neural Networks: Vooral krachtig voor complexe classificatieproblemen zoals beeld- en spraakherkenning.
 8. Gradient Boosting Machines (GBM): Gebruikt een ensemble van zwakke leerders (vaak decision trees) om sterke predicties te maken. Varianten zoals XGBoost en LightGBM zijn erg populair.

Regressie Technieken

 1. Linear Regression: Modelleert de relatie tussen een afhankelijke variabele en een of meer onafhankelijke variabelen met een rechte lijn.
 2. Polynomial Regression: Een uitbreiding van lineaire regressie die een polynoom past bij de data voor meer complexe relaties.
 3. Support Vector Regression (SVR): Een variant van SVM voor regressieproblemen.
 4. Decision Trees: Kan ook gebruikt worden voor regressie door een continu uitkomst te voorspellen.
 5. Random Forest: Een ensemble van decision trees, gebruikt voor zowel classificatie als regressie.
 6. Neural Networks: Vooral nuttig voor niet-lineaire en complexe regressieproblemen.
 7. Gradient Boosting Machines (GBM): Gebruikt voor regressie door meerdere zwakke regressiemodellen te combineren.

Enkele Andere Technieken

 1. Ensemble Methods: Methoden zoals bagging (bijv. Random Forest) en boosting (bijv. AdaBoost, Gradient Boosting) combineren meerdere modellen om de prestaties te verbeteren.
 2. Regularization Techniques: Zoals Ridge Regression en Lasso, die overfitting tegengaan door straffen toe te voegen voor grotere coëfficiënten.

Voorbeeldtoepassingen

 • Logistic Regression: Ziekte diagnose (bijv. kanker of geen kanker).
 • k-NN: Patroonherkenning (bijv. handschriftherkenning).
 • SVM: Gezichtsdetectie in afbeeldingen.
 • Decision Trees: Klantenclassificatie op basis van aankoopgedrag.
 • Random Forest: Voorspellen van kredietwaardigheid.
 • Naive Bayes: Spamfiltering.
 • Neural Networks: Beeld- en spraakherkenning.
 • Linear Regression: Voorspellen van huizenprijzen.
 • Gradient Boosting: Voorspellen van aandelenprijzen.

Kortom, de keuze van de techniek hangt af van de specifieke kenmerken van het probleem, de aard van de data en de vereisten voor nauwkeurigheid en interpretatie.